Onlineshop für Liebhaber antiquarischer Bücher

Startseite

Huszonöt év a dolgozó nép szolgálatában 1945-1970

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar. Stöbern Sie einfach mal in unserem Buch-Angebot.
weitere Bilder:

deutsche Übersetzung des Buchtitels: 25 Jahre im Dienst der Werktätigen
Bildband über die ungarische Volksarmee in ungarischer Sprache
Herausgegeben vom Ministerium für Innere Angelegenheiten, Studium und Training Csoportfonöksége
ca. A4

"A Szovjetunió hos katonái 1945. április 4-re kemény és áldozatos harcokban, vérük hullásával szabadították fel hazánkat a német megszállók igája, a negyedszázados ellenforradalmi fasiszta Horthy-elnyomás alól.

A Vörös Hadsereg súlyos véráldozatai és hosi harcai meghozták a magyar nép szabadságát, s megadták a legfejlettebb társadalom felépítésének nagyszeru lehetoségét.

A magyar munkásosztály - szilárd szövetségben a dolgozó parasztsággal - vállalva és teljesítve történelmi hivatását, élt a lehetoséggel: a párt vezetésével megragadta a politikai hatalmat, elhárította a fejlodés útjában álló akadályokat, a Szovjetunió és más szocialista országok testvéri segítségével lerakta a szocializmus alapjait hazánkban.

25 esztendos a magyar dolgozók új hazája, melyet szorgos munkával magunknak építettünk, melyben életünket végre a magunk vágyai, elképzelései szerint formálhatjuk.

A Belügyminisztérium egész tevékenységét pártunk és népünk szolgálata vezérli. A személyi állomány kezdettol fogva részt vett az új rend megteremtésében és erosítésében. A proletárdiktatúra rendszerében elfoglalt helyének és szerepének megfeleloen, szilárd politikai öntudattal, felelosséggel, önzetlen áldozatvállalással védelmezte és védelmezi a munkásosztály hatalmát, az elért nagy szocialista vívmányokat minden külso és belso ellenséggel szemben. Példásan helytállt abban a harcban, amely a fasizmus maradványai, a kapitalista restaurációra törekvo osztályellenség és a különféle antiszociális elemek felszámolására, szétzúzására irányult.

A Belügyminisztérium a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, gazdasági rendjének védelmében, a párt és a kormány irányításával, a törvényes követelmények szerint megfeleloen végzi munkáját. Az eltelt huszonöt esztendo alatt személyi állományunk magas fokú politikai, szakmai és általános muveltségre tett szert és korszeru felszereléssel látja el szolgálatát.

Magatartását és tevékenységét a politikai és cselekvési egység jellemzi. Esküjéhez híven teljesítette és teljesíti a szocialista vívmányok, a közrend állandó szilárdítása, a dolgozók anyagi javainak és személyi biztonságának védelmében ráháruló feladatokat.

A megtett út legfontosabb állomásainak kíván emléket állítani e díszalbum. Legyen e mu a belügyi dolgozók küzdelmeinek, a személyi állomány fejlodésének, politikai, erkölcsi egységének, fegyelmezettségének, a párt és a dolgozó nép iránti huségének, összeforrottságának, internacionalista hazaszeretetének történelmi dokumentuma."

Automatische Google-Übersetzung (die anderen waren noch schlechter)

"Die heroischen Soldaten der Sowjetunion in den 1945. 4. April von zähen und harten Kämpfen, Blut hullásával von den deutschen Invasoren freigesetzt, das Joch der unser Land, ein Viertel eines konterrevolutionären Horthy faschistischen Unterdrückung.

Die Rote Armee hatte eine schwere véráldozatai genommen und heroische Kämpfe des ungarischen Volkes der Freiheit, und angesichts der modernsten Gebäude in der Gesellschaft eine große Chance.

Die ungarische Arbeiterklasse - ein solides Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft - und verkauft ihre historische Mission erfüllt, ausgeübt Option: die Partei ergriff die Führung der politischen Macht, entfernt die Hindernisse Entwicklung hat sich die Sowjetunion und anderen sozialistischen Bruderländern, über die Grundlagen des Sozialismus in unserem Land zu beenden.

25-jährige ungarische Arbeitnehmer in der neuen Heimat, haben wir durch die fleißige Arbeit, gebaut, in dem unser Leben von unseren eigenen Wünschen und Ideen, die Kurve. All die Tätigkeit des Innenministeriums unsere Partei und unser Volk vertrieben Service. Die Mitarbeiter nahmen an den Anfang des neuen Systems bei der Schaffung und Stärkung. Die Diktatur der Stellung und Rolle im System, ein starkes politisches Bewusstsein, Verantwortung und selbstlose Aufopferung für die Verteidigung des Schutzes der Arbeiterklasse an der Macht, der erreichte hohe der sozialistischen Errungenschaften aller äußeren und inneren Feinden. Beispielhafte stand ihren Grund in der Schlacht, in denen die Überreste des Faschismus, die kapitalistische Klasse und die Wiederherstellung der Suche nach einer Vielzahl von antisozialen Elementen bestimmt zu zerkleinern zu beseitigen.

Das Ministerium für Innere Angelegenheiten der ungarischen Volksregierung, sozialen und wirtschaftlichen Organisation zum Schutz der Partei und der Regierung, Verwaltung der durchgeführten Arbeiten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen. In den letzten fünfundzwanzig Jahren haben ein hohes Maß an politischem Personal, berufliche und allgemeine Alphabetisierung, erworben hat und moderne Ausstattung wird durch die Dienstleistung erbracht werden.

Das Verhalten und die Aktivitäten des politischen Handelns und wird durch die Einheit geprägt. Eid treu zu erfüllen und erfüllen alle die sozialistischen Errungenschaften, dauerhafte Konsolidierung der öffentlichen, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zum Schutz der persönlichen Sicherheit der ráháruló Aufgaben. Die wichtigsten Stationen der Reise würde die Erinnerung an diese díszalbum werden. Lassen Sie diese Arbeit, die Arbeitskämpfe des Innern, Human Resources Development, politische, moralische Integrität, die Disziplin der Partei und der arbeitenden Bevölkerung für die Treue, összeforrottságának internationalistischen hazaszeretetének historische Dokumente."

Erhaltungszustand

sehr guter Zustand, geringe Gebrauchs- und Alterungsspuren - Schutzumschlag gering defekt