Onlineshop für Liebhaber antiquarischer Bücher

Startseite

Civilní Letadla - 2 Bände Zivile Flugzeuge

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar. Stöbern Sie einfach mal in unserem Buch-Angebot.
weitere Bilder:

(Zivile Flugzeuge)
in 2 Bänden

in tschechischer Sprache

über Band 1:

"Vzducholodě a dopravní letouny s pístovými motory jsou obsahem prvního dílu dvousvazkové práce „Civilní letadla", věnované vývoji civilních letadel od jejich počátků až po současnou vysoce rozvinutou dopravu nadzvukovými rychlostmi.

V první kapitole autor popisuje vývoj vzducholodí a pokusy o jejich použití v pravidelné dopravě osob a pošty. Vzducholodě sehrály určitou pozitivní roli, avšak tento měné progresívní způsob dopravy musel ustoupit, jakmile technické možnosti letounú přerostly jejich možnosti.

V dalších kapitolách autor rozebírá základy technického vývoje letounů a jejich úroveň na sklonku první světové války, kdy se staly základem první vlny rozvoje letecké dopravy osob, pošty a nákladů. Výroba postupně přecházela od adaptace vojenskych typů ke konstrukci vysloveně dopravních letounů s vyhraněně civilními provozními a ekonomickými parametry.

S postupujícím zájmem o leteckou dopravu a pod tlakem konkurence v kapitalistickěm světe se dopravní letouny zvětšovaly, přepravovaly větší počet cestujících na větší vzdálenosti a vyžadovaly větší počet motorů. Standardem se staly třímotorové a posléze čtyřmotorové typy. Ve třicátých letech se úroveň letecké dopravy kvalitativně změnila zavedením moderních letounů aerodynamicky vytříbených tvarů a stavěných moderní technologií. Vývoj vyvrcholil na počátku čtyřicátých let stavbou prvních dopravních letounů s přetlakovou kabinou cestujících a posádky.

Po druhé světové válce byla letecká doprava v první fázi poznamenána přílivem dopravních strojů z vojenských zásob. V další fázi pak nastal proces zvyšování výkonů a zvětšování rozměrů zavedených typů dopravních letadel. V kapitalistickém světě získává americká produkce vedoucí postavení a postupně ovládá trh, na který se nepodaří proniknout méně zdařilým britským a francouzským letounům. Po druhé světově válce končí také dříve značně rozvinutá doprava létacími čluny. Jejich výkony zůstávají daleko za pozemními typy a nejsou proto schopny konkurence.

V padesátých letech vývoj dopravních letounů s pístovými motory vrcholí. I ty nejdokonalejší pístové motory již nedokáží zvýšit výkony dopravních letounů. Na scénu přicházejí dopravní letouny s lopatkovými motory.

Zvláštní pozornost věnuje autor v celém díle rozvoji sovětských civilních letounů a sovětské letecké dopravy vůbec, neboť zaujímaly ve všech etapách vývoje přední místo ve světě.

Ve všech kapitolách podává autor rozbor dosažených výsledků v leteckém vývoji nebo příčin nezdaru. Na závěr knihy shrnuje technické údaje všech popsaných typů letadel do přehledných tabulek. Celé dílo je doprovázeno 364 obrázky a 20 výkresy.

Ve druhém svazku pojednává autor o dopravních letounech s turbokompresorovymí a turbovrtulovými motory."

Erhaltungszustand

sehr guter Zustand, geringe Gebrauchs- und Alterungsspuren - Schutzumschlag gering defekt